Pravní poradna: co dělat když dítě nepřijali do školky?

Jan Fiala

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání. To má naději na úspěch zejména v případě, že rozhodnutí trpí vadami (např. chybějící odůvodnění nebo přijímací kritéria v rozporu se zákonem). Vedle toho je možné podat podnět k zahájení přezkumného řízení. To bude využitelné v případě podezření na porušení právních předpisů, není zde však nárok na rozhodnutí. Při neúspěchu s odvoláním je možné podat žalobu ke správnímu soudu.

Další možnosti jsou využít soukromou mateřskou školu, kde je však nutné platit školné. Podnikaví mohou mateřskou školu i založit. Ve větších městech bývají dětská centra (vhodná pro nepravidelné využití) nebo jesle (pro děti do tří let). Novou možností je dětská skupina. Konečně je možné si sehnat i někoho na hlídání.

Vedle toho je možné čekat na uvolnění místa v mateřské škole, i v průběhu roku, k čemuž občas dochází. Zájemců je však velké množství, proto jsou šance malé.

Máte – li konkrétní dotazy jak postupovat, když Vaše dítě nebylo přijato do školky, můžete na našich stránkách navšívit nově otevřenou  právní poradnu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Příspěvek byl publikován v rubrice Výchova dětí předškolního věku. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Pravní poradna: co dělat když dítě nepřijali do školky?

 1. Alena napsal:

  Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ, která se svým vyjádřením předá odvolací spis odvolacímu orgánu – krajskému úřadu. Odvolání musí zejména obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození
  a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování písemností.
  Zároveň je nutné uvést údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá …To znamená, že lze napadnout pouze porušení školského zákona, popř. zveřejněných kritérií při přijímání dětí a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.
  Jakékoliv osobní či sociální důvody tedy nejsou v odvolacím řízení zohledňovány.
  Vzhledem k tomu, že byla v přijímacím řízení patrně obsazena všechna volná místa, ředitelka školy odvolání nevyhoví a předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V souladu s ustanovením § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol krajský úřad.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *