Právní poradna: Příjímací kritéria

Autor: Jan Fiala

§ 34 odst. 4 školského zákona: „K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.“ Toto je jediné ustanovení, které upravuje přijímací kritéria. Vyplývá z něj, že takové děti mají absolutní přednost při přijímání bez ohledu na trvalé bydliště. Kritéria, která to nerespektují, jsou v rozporu se zákonem, stejně jako rozhodnutí vydaná na jejich základě. V takovém případě má odvolání velkou naději na úspěch.

Příklad kritérií, která jsou v rozporu se zákonem:

Nutná podmínka: Trvalé bydliště dítěte v …

Kritéria:          Děti budou přijímány:

1/  V posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

     /Školský zákon č. 561/2004 Sb,§ 34, odst. 4/

2/  V pořadí podle věku od nejstarších.

Problematice kritérií se věnoval veřejný ochránce práv ve svém doporučení http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf. Jeho závěry lze velmi zjednodušeně shrnout, že kritéria se mají týkat dítěte, nikoliv rodičů (zákonných zástupců), a žádné nemá být absolutní (s výjimkou přednostního přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky).

Přípustné: zvýhodňující trvalý pobyt, pořadí podle věku (zvýhodnění starších), zvýhodnění sourozence již přijatého dítěte, zohlednění sociální potřebnosti dítěte.

Nepřípustné: bezpodmínečný požadavek trvalého pobytu dítěte, požadavek trvalého pobytu rodiče, státní příslušnost dítěte, absolutní vyloučení mladších dětí (kritérium minimálního věku dítěte), znevýhodnění či odmítnutí dětí, jejichž rodiče nevykonávají výdělečnou činnost, znevýhodněno dítěte, jehož rodič je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením.

Rovněž v případě, že kritéria nesplňují doporučení veřejného ochránce práv, lze uvažovat o odvolání. Na tomto místě ovšem upozorňujeme, že doporučení veřejného ochránce práv jsou pouze doporučující, nikoliv závazná. Krajské úřady i ministerstvo k nim často přihlíží.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Příspěvek byl publikován v rubrice Výchova dětí předškolního věku. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *