Zápis do MŠ Zlín

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:


1. fáze: REGISTRACE od 16. 2. 2015 do 2. 3. 2015

 • Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách – ZDE. Zde je NÁVOD.
 • Vytvoření elektronického profilu dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti – ZDE (funguje pouze po přihlášení). (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte). Zde je NÁVOD.
  Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 16. 2. do 2. 3. 2015!
 • Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
 • Výběr  a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ – viz NÁVOD.
 • Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.
 • Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.
 • Potvrzení lékaře o očkování.
  Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!


2. fáze: PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 3. 3. 2015 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

 • Předání žádosti ve vybrané MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování).
 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.
 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo.  Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

UPOZORNĚNÍ!! Přijímání žádosti o přijetí dítěte do logopedické třídy MŠ tř. Svobody – odloučené pracoviště Na Vyhlídce proběhne dne 2. 3. 2015 (8:00 -15:00 hod.) a do logopedické třídy MŠ U Dřevnice dne 3. 3. 2015 (8:00 -12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.). Dítě musí být zaregistrováno v systému (viz postup výše).


3. fáze: ROZHODOVÁNÍ do 2. 4. 2015

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 2. 4. 2015.

4. fáze: ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
 • Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *