Dotace pro školky

Výzva ROP Moravskoslezsko
Termín zahájení podávání přihlášek: 10.3.2015
Termín ukončení podávání přihlášek: 14.5.2015

Dotace na zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (školy a školská zařízení dle zákona č.561/2004)
– mimo jiné se jedná o dotace určené na podporu komunitní role mateřských škol (vybavení, poskytování služeb mateřských center), podpory aktivního využití volného času dětí a mládeže atd.
Více viz Plán výzev. Poradenství k projektům najdete také na zde , nebo na tel: 603824719.

Dotace na vznik a provoz zařízení péče pro děti
Výzva_B5_FINALZarizeni pece o deti_Priklad kalkulace obsazenosti

Další informace k dotacím zde.