Praha 8

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol MČ Praha 8 pro školní rok 2015/2016

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 16., 17. a 18. března 2015 od 14.00 do 17.00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateřských škol městské části Praha 8.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je mohou vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout vaas konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 16.–18. března 2015 od 14.00 do 17.00 hodin. U zápisu zákonný zástupce také předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Dny otevřených dveří:
24., 25. a 26. února 2015,
vždy v celou hodinu 10, 11 a v 16 hod.

MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří:
18. února 2015, 15–17 hod.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:
4. a 11. února 2015, 8.30–10.00 hod.
a 14.30–16.00 hod.
v 16 hod. v oba termíny setkání s ředitelkou
v jídelně mateřské školy.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
11. března 2015, 13–16 hod.

MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou školkách:
11. a 18. února 2015, 15–17 hod.

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13

Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
25. února 2015, sraz před prostředním
pavilonem – modrá/žlutá třída
1. skupina v 15 hod.
2. skupina v 16 hod.

MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
25. února 2015, sraz u malé
branky – lanový parkur
1. skupina v 15 hod.
2. skupina v 16 hod.

MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
4. února 2015, sraz u vchodu do třídy Lvíčátek
ve 14 hod., 15 hod. a 16 hod.

MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
26. února 2015, 10.30–11.30 hod. třída Berušek
a 15.30–16.30 hod. třída Koťat

MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří:
25. února 2015, 15–17 hod.
od 15 hod. setkání s ředitelkou ve 3. třídě

MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:
18. a 25. února 2015, 15.30–16.30 hod.

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
12. března 2015, 15–17 hod.

MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

MŠ, Praha 8, Libčická 6
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Libčická 8
Den otevřených dveří na obou školkách:
5. února 2015, 9–11 hod.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
Adresa MŠ: Lyčkovo náměstí 6 / čp. 460
Den otevřených dveří:
17. února 2015, 15–17 hod.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3

Adresa MŠ: Za Invalidovnou 3 / čp. 579
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

ZŠ a MŠ, Praha 8, U  Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8 / čp. 486
Den otevřených dveří:
se uskutečnil v lednu 2015

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1

Adresa MŠ: Drahorádova 2 / čp. 530
Den otevřených dveří:
19. února 2015, 15–17 hod.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16 / čp. 414
Den otevřených dveří:
10. února 2015, 15.00–16.30 hod.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3 / čp. 598
Den otevřených dveří:
5. února 2015, 16–18 hod.