Praha 17

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zápis do mateřských škol MČ Praha 17 pro školní rok 2015/2016

Ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem stanovily termín na 11. a 12. 3. 2015

Zápis do speciálních tříd MŠ Laudova se speciálními třídami byl stanoven na 10. 3. 2015.

Pokyny pro rodiče

1. Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne formuláře  (přihlášku a evidenční list ) ve vybrané  MŠ ve dnech  11. nebo 12. 3. 2015  od 1000 do 1200 a od 1400 do 1700

2. Oba dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonnými zástupci dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu,  tj. 24.3 2015 (tímto termínem je zahájeno správní řízení). Při odevzdání přihlášky dostanou zákonní zástupci dítěte potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dané mateřské školy

3.Termín zveřejnění výsledku zápisu je 21.4.2015 Své dítě najdete v seznamu pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.

Ředitelka mateřské školy přijme přihlášku při splnění těchto kritérií:

1. dítě dosáhne věku 3 let do 30.10.2015

2. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( §50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)

Každá mateřská škola má stanovena další kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské  školy. Na jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2015/2016. Dítě může být přijato jen do jedné mateřské školy zřizované MČ Praha 17. Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>