Přerov

Zápis dětí do mateřských škol v Přerově

Ve dnech 9. a 10. března 2015 proběhne zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova.

Zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova pro školní rok 2015/2016 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov:
MŠ Dvořákova, MŠ Komenského, MŠ Kouřílkova, MŠ Jasínkova, MŠ Kozlovská, MŠ Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ Máchova 14, MŠ Máchova 8, MŠ Na odpoledni, MŠ Pod skalkou, MŠ U tenisu, MŠ Optiky, MŠ Vinary, MŠ Čekyně v pondělí 9. března 2015 a úterý 10. března 2015 od 8 00  do 17 00 hodin. 

– v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov:
MŠ Újezdec dne 9. března 2015 od 10 00 do 16 00 hod.MŠ Lověšice dne 10. března 2015 od 10 00 do 16 00 hod.

MŠ Kozlovice dne 9. března 2015 od 10 00 do 16 00 hod.

MŠ Henčlov dne 9. března 2015 od 8 00 do 17 00 hod.

MŠ Sokolská dne 9. března 2015 od 8 00 do 17 00 hod.
Mateřské školy zřízené jinými zřizovateli provedou zápis v MŠ Bajákova ve dnech 9. a 10. března 2015 od 8 00 do 17 00 hod., v MŠ U Bečvy ve dnech 9. a 12. března 2015 od 8 00 do 17 00 hod. a v církevní MŠ Palackého ve dnech 9. a 10. března 2015 od 8 00 do16 00 hod.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřízené statutárním městem Přerov se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

 

Pro informaci rodičů uvádíme termíny uzavření jednotlivých MŠ v době letních prázdnin 2015:

06. 07. – 19. 07. MŠ Lešetínská 06. 07. – 26. 07. MŠ Pod skalkou 06. 07. – 02. 08. MŠ Komenského, MŠ Máchova 8 06. 07. – 16. 08. MŠ U Bečvy (soukromá), MŠ Palackého (církevní) 06. 07. – 23. 08. MŠ Újezdec, MŠ Lověšice, MŠ Sokolská, MŠ Vinary, MŠ Kozlovice, MŠ Čekyně 13. 07. – 23. 08. MŠ Máchova 14, MŠ Dvořákova, MŠ Kouřílkova, MŠ Jasínkova, MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky, MŠ Henčlov, MŠ Kozlovská, MŠ Na odpoledni  20. 07. – 23. 08. MŠ Bajákova (soukromá) 03. 08. – 23. 08. MŠ Pod skalkou 03. 08. – 30. 08. MŠ Lešetínská, MŠ U tenisu 17. 08. – 23. 08. MŠ Máchova 8
Náhradní provoz:

v období 07. 07. – 02. 08. 2015 zajišťuje MŠ U tenisu v období 03. 08. – 30. 08. 2015 zajišťuje MŠ Komenského

v období 03. 08. – 16. 08. 2015 zajišťuje MŠ Máchova 8

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *