Prostějov

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu

Zápis

dětí do mateřských škol v Prostějově se koná
ve středu 4. března 2015 od 8:00 do 17:00 hodin

Mateřské školy v Prostějově

ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81

ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace (Vrahovice)
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
MŠ v areálu školy

ředitelství Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, Komenského 17
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel. 581 115 003 nebo 733 755 888)
zřizovatel Arcibiskupství olomoucké

pracoviště Speciální mateřské školy Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký kraj)
– pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace (k prohlídce přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě Prostějově.

Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list
a očkovací průkaz dítěte.
V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

Mgr. Petr Ivánek, v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Magistrát města Prostějova

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *