Zápis do MŠ Most

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)

ZÁPIS DĚTÍ MŠ Růžová 1427

do mateřských škol

na školní rok 2015/2016,

 se uskuteční ve dnech

14. dubna 2015 od 13 do 17 hodin

15. dubna 2015 od 10 do 16 hodin

 Zápis do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterii MŠ, dítě do mateřské školy  se přijímá na základě:

 

 • žádosti rodičů ( žádost lze vyzvednout v MŠ ve dnech zápisu, či týden před zápisem )
 • potvrzení o očkování (formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ)

        K zápisu se prosím dostavte s dítětem !!

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

 

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí.

 

CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

 • umět si říci co chce – potřebuje, dítě komunikuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • nenosit plínky
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 • pít z hrnečku a skleničky
 • vzít do ruky pečivo kousat z něj
 • samostatně používá toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • ujít kratší vzdálenost

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

 

Kriteria k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Obsah :

ČL. 1. Údaje o kritériích

ČL. 2. Kritéria

ČL. 3. Závěrečná ustanovení

 

ČL. 1. Údaje o kritériích

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Most, Růžová 1427, přísp.org. stanovila nová následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

ČL. 2. Kritéria

1)  děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky

2)  děti přihlášené k celodenní docházce

 

Přesáhne-li stanovenou kapacitu mateřské školy součet počtu dětí v bodě 1) a v bodě 2) rozšiřují se hodnotící kritéria dle individuální situace dítěte v bodě 2) takto:

Individuální situace dítěte

Bodové hodnocení

 • Pobyt dítěte v Mostě

(nebo přilehlých obcích, kde není zřízená MŠ)

4

 • Věk dítěte

dítě dovršilo k  1. 9.

4 roky

3

3 roky        2
dítě dovrší do 31.12. 3 roky

1

 • MŠ již navštěvuje starší sourozenec

2

Zaměstnanost  rodičů

(toto kritérium se použije pouze v případě rovnosti bodů)

        2

 

ČL. 3. . Závěrečná ustanovení

Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímaní dětí ve školním roce 2013 – 2014. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Zápis do MŠ Most, 9.0 out of 10 based on 2 ratings

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *