Zápis do MŠ Žďár nad Sázavou

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)

8. 4. 2015 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod., od 12.00 do 17.00 hod. 9. 4. 2015 v době od 12.00 hod do 16.00 hod.

KDE? Na ředitelství MŠ, Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3 (vstup vchodem na dopravní hřiště).  Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
 • potvrzení o povinném očkování dítěte ( očkovací průkaz )
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –(předběžný zápis) se uskuteční ve dnech 25.3. a  26.3. 2015

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou. V době od 8.00 hod. do 11.00 hod. máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ. Se svými dětmi můžete navštívit následující mateřské školy:

 • MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3,  (KAMARÁD)
 • MŠ Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3,  (POHÁDKA)
 • MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4,  (SRDÍČKO)
 • MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2,  (PASTELKA)
 • MŠ Veselská 26, Žďár nad Sázavou 1,  ( SLUNÍČKO)
 • MŠ Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5,  ( VYSOČÁNEK)
 • MŠ Haškova 14, Žďár nad Sázavou 6, (VLÁČEK)

 

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s §34 odst. 4, školského zákona.
 2. Věk dětí – přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ.
 3. Děti mladší 3 let k celodenní docházce zaměstnaných rodičů, narozené nejpozději do prosince 2012

 Zvýhodňující podmínky :

 1. Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou
 2. Sourozenci již přijatých dětí, starší 3 let, s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou
 3. Děti splňující podmínky povinného očkování podle §50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

Výsledky přijímacího řízení: – do 3 týdnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Zápis do MŠ Žďár nad Sázavou, 9.7 out of 10 based on 3 ratings

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *