Zápis do MŠ Lysá nad Labem

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2015 – 2016

Každoročně, zpravidla v tuto dobu, seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací zápisu a kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Zápisový proces, tzv. správní řízení (řídí se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí). Před vlastním zahájením správního řízení organizují mateřské školy v Lysé nad Labem ještě informační schůzky neboli dny otevřených dveří. Uvedený přehled by měl zájemcům poskytnout důležitá data a základní informace (další informace o mateřských školách je možné vyhledat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých MŠ).

Dny otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách:

(poskytnutí informací o škole, vydání žádostí, prohlídka MŠ)

MŠ Čtyřlístek 10. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin

MŠ Dráček 11. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin

MŠ Mašinka 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin

MŠ Pampeliška 12. 3. 2015 od 15 do 16,15 hodin

Předávání žádostí k rukám ředitelek všech mateřských škol v Lysé n.L.:

(rodiče zváží, kolik žádostí podají – do kterých mateřských škol)

V úterý 24. 3. 2015 od 7 do 12 hodin

Ve středu 25. 3. 2015 od 13 do 18 hodin

Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.

Nahlížení do správního spisu v jednotlivých mateřských školách:

(žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti)

MŠ Čtyřlístek 7. 4. 2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Dráček 8. 4. 2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Mašinka 9. 4. 2015 od 8 do 12 hodin

MŠ Pampeliška 9. 4. 2015 od 10 do 12 hodin

Předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců:

(rodiče zváží, kterou mateřskou školu upřednostní – pro případ přijetí do více mateřských škol)

Ve středu 22. 4. 2015 od 12 do 18 hodin

Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.

Závazná kritéria pro přijímání dětí (jednotná pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.):

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do mateřské školy přijato. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

3. K předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy přijmout dítě na základě zhodnocení kriteria zvláštního zřetele, např. sourozence. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato – zohledněny budou děti s trvalým bydlištěm ve Staré Lysé a Jiřicích. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

Závazný postup (jednotný pro všechny mateřské školy v Lysé n.L.):

Ředitelky konkrétních mateřských škol převezmou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhodnotí je dle kriterií – trvalého bydliště a věku dítěte (nezohledňuje se zaměstnanost zákonných zástupců dítěte). Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, tím je výpis z evidence obyvatel.

Výsledky budou zveřejněny ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ Lysá n.L. během předávání rozhodnutí do vlastních rukou zákonných zástupců (viz uvedená data a čas) a dále je ředitelky zveřejní ve škole způsobem obvyklým.

Na zákonném zástupci dítěte je, aby vybral předškolní zařízení pro dítě a též zvážil počet podávaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V současné době je v lyských mateřských školách 378 míst. Předpokládáme, že pro nástup od školního roku 2015 – 2016 se uvolní nejméně tolik míst jako v předchozím roce. Tento počet by měl dostatečně pokrýt poptávku po místech v předškolních zařízeních pro děti ve věku zpravidla od dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být dítě do MŠ přijato.

Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Zápis do MŠ Lysá nad Labem, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *