Zápis do MŠ Český Brod

Zápis do MŠ Sokolská pro školní rok 2015 – 2016

Zápis do naší mateřské školy proběhne:

v úterý 3.3.2015 od 10.00 do 15.00 hod  a  ve středu  4.3.2015 od 10.00 do 13.00 hod

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel  (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)

Tiskopis ( žádost o přijetí)

Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu   (+ originál  pro nahlédnutí při zápisu)

Občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 6.3.2015

Kontakty:  tel. 321 622 997 nebo e-mail :  ms_cesky_brod@mybox.cz

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

 

 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do mateřské školy pro školní rok 2015/2016

     1)   děti do posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení                   povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4),

2)    děti, které k 31.10.2015 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě    (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

3)     ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.

Český Brod  19.1.2015                                                      Jaroslava Jelínková –  ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *