Mateřská škola Čakovice I., Praha 9

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/10 (2 votes cast)
Ulice: Něvská 830
Město: 19600 Praha 9 – Čakovice

.
Telefon:  (+420) 283 932 374
Telefon 2:  (+420) 283 931 426
Web: http://www.ms-cakovice1.cz
E-mail: ms.cakovice@seznam.cz

 

Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec, městská část

 

Detailní popis:

     Jednopatrová budova je pavilónového typu. Jsou zde 4 třídy a kompletní technické zázemí. Třídy jsou vybaveny nábytkem, tělovýchovným nářadím včetně trampolíny, ribstolí, kladiny, švédské bedny a závěsných houpaček v interiéru.
K budově patří velká zahrada s dostatečným množstvím zeleně, vybavena zahradním nábytkem, zakrytými pískovišti, rozkládacím bazénem a novými přírodními herními prvky.

     MŠ má svůj “Školní vzdělávací program”.
Pro děti integrované a s odloženou školní docházkou budou vypracovány individuální vzdělávací programy s pravidelným vyhodnocováním (konzultace s rodiči).

     Školka nabízí možnost integrace postižených dětí mezi děti zdravé.
Integrace se doporučuje obzvlášť v případě, kdy rodiče hodlají dítě integrovat do ZŠ. Jelikož se poznávací procesy u postiženého dítěte vyvíjejí pomaleji než u zdravého, je možné u dítěte prodloužit školní docházku až o dva roky a to na základě vyjádření a doporučení jak třídní učitelky, tak psychologa, neurologa, logopeda, …, kteří na vývoj dítěte dohlížejí. Snahou pedagogů je vytvořit integrovanému dítěti podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

     RVP vychází a opírá se o učení Marie Montessori. Toto učení počítá s integrací defektních dětí do běžných MŠ. Výchovný program je tudíž “šitý na míru” pro konkrétní dítě a jeho snahou je rozvíjet dispozice a předpoklady dítěte s ohledem na jeho reální možnosti. Nejdůležitější je získat zájem dítěte. Při výchově se uplatňuje senzomotorický materiál rozvíjející všechny smysly. Důraz se klade na: svobodu, samostatnost, tvořivost, a dále na volní a citovou výchovu. Výuka je spojena s pohybem, hrou a citovou atmosférou. Respektuje se individualita dítěte. Cílem je, aby dítě před začátkem školní docházky získalo, v rozsahu svých předpokladů a možností, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost (respekt se bere na specifika omezení). Předškolní vzdělávání má pro dítě veliký význam. Poskytuje základy pro utváření zdravého sebevědomí a sebejistoty.

Integrace dětí:
– děti s DMO – s lehčím postižením (ne na vozíčku, školka nemá bezbariérový přístup)
– děti s LMD – hyper a hypoaktivní (ADHD, ADD, ODD)
– děti s poruchami zraku – lehký a střední stupeň s refrakčními vadami, způsobenými špatnou lomivostí čočky, kde obraz se nepromítá na sítnici (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus)
– děti barvoslepé a šeroslepé – (snížený barvocit, daltonismus, úplná barvoslepost)
– děti tupozraké a šilhavé – lehký a střední stupeň slabozrakosti
– děti nedoslýchavé – lehká a střední nedoslýchavost používající naslouchadla a kochleární implantáty
– děti a aspergerovým syndromem – děti s vadami řeči – opožděný vývoj řeči, vady výslovnosti
– dyslalie (fyziologická patlavost), huhňavost, breptavost, neurologické poruchy
– koktavost (spolupráce s logopedy, procvičování cvičení)
– děti s oligofrenií – I. stupeň lehký, max. střední

Kapacita MŠ: 120 dětí

V horní části stránky ohodnoťte školku počtem hvězdiček (10 hvězdiček – nejlepší hodnocení). Do komentářů můžete napsat vaše zkušenosti s touto školkou.

Mateřská škola Čakovice I., Praha 9, 2.0 out of 10 based on 2 ratings

1 komentář u Mateřská škola Čakovice I., Praha 9

  1. Tina napsal:

    Tato informace je nepravdivá. Tato školka žádné takové umístění dětí nenabízí. Ověřeno přímo u paní ředitelky Mgr. Martiny Buderové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *