Mateřská škola Jateční, Opava

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.4/10 (25 votes cast)
.
Ulice: Jateční 10
Město: 74601 Opava

.
Telefon: (+420) 553 628 019
E-mail: msjatecni@volny.cz
.
Typ výuky: Školní vzdělávací program
Zřizovatel: obec
.
Detailní popis:
Kapacita MŠ: 85 dětí
.
V horní části stránky ohodnoťte školku počtem hvězdiček (10 hvězdiček – nejlepší hodnocení). Do komentářů můžete napsat vaše zkušenosti s touto školkou.
Mateřská škola Jateční, Opava, 8.4 out of 10 based on 25 ratings

9 komentářů u Mateřská škola Jateční, Opava

 1. Milé maminky,budu reagovat na přetrvávající obavy:
  ,,Jsme sloučeni v jeden celek ??!!”
  Mateřská škola Dětský svět, Opava – http://www.ms-opava.cz.
  Nemusíte se obávat sloučení, protože autenticita každé z mateřských škol bude zachována. Jen jsme snížili legislativní zátěž a určili kompetence. Každé pracoviště má svého vedoucího zaměstnance, který má ve své kompetenci a zájmu starat se o provoz a činnost jím řízených tříd, jejich vybavení,….Kontrolovat odbornost pedagogické práce, kvalitu činností, úklid v MŠ,starat se o zpětnou vazbu s Vámi rodiči…. Nemusí již řešit souběh stavebních prací, malování, rekonstrukce MŠ, kvalitu a odbornost zpracování pedagogické dokumentace a legislativy a současně kontrolovat plnění povinností svých zaměstnanců, shánět sponzory, jednat s úřady, firmami.
  V konečném důsledku jde o krok ke kvalitě předškolního vzdělávání. Na naše děti budou kladeny stále větší požadavky a my je chceme připravit odborně, profesionálně a mateřsky laskavě. Dejte nám důvěru a věřte, že kvalita a výsledek je hlavním měřítkem naší práce. Budujeme základy celoživotního vzdělávání Vašich dětí.

 2. Dagmar napsal:

  Ja si na tuto skolku nemuzu stezovat. Mam tam dcerku uz druhy rok a chytame se tam dat druhou dcerku. Pani ucitelky jsou velmi prijemne a hodne. Psni reditelka taktez. Tskze za me muzu doporucit.

 3. Hana napsal:

  Dobrý den, s kroužky byl ámen jakmile se školky sloučily, údajně má k těmto školkám přibýt jestě školka Šrámkova, nevím,jestli je to šťastné řešení, já měla dítě na 17.listopadu, a určitě bylo před sloučením více aktivit,vyrábění s dětmi,kroužky…

  • Simona Bierhausová, ředitelka MŠ napsal:

   Po sloučení neubylo KROUŽKŮ, jen je nazýváme jinak. Děti mají bohatý program v průběhu celého dne. Aktivity se vyváženě střídají tak, aby děti bavily, zaujaly a zajímaly, aby byly pro děti přínosem a zábavou. Ba naopak mám někdy pocit, že aktivit je tolik, že děti nemají čas si hrát. Každé dítě dostane na konci každého školního roku CD s nahrávkami činností a aktivit, které po celý rok v MŠ probíhaly. Takto se Jateční prezentuje již 7 let, Vaníčkova a 17. listopadu budou zapojeny v letošním roce. Je mi líto, že máte jiný názor a ráda jej prokonzultuji osobně. Stačí dohodnout schůzku a navrhnout možnosti a řešení. Zpětná vazba je vždy cesta ke kvalitě MŠ.

 4. Eva napsal:

  Holky,prosim,kdo mate dite v tehle skolce,jake nabizi skolka krouzky a jak jste celkove spokojene se skolkou?

  • zuzka napsal:

   tato školka super , prima učitelky a prima ředitelka,pěkne prostředi ,zahrada taky pěkna , mam tam už druheho syna ,kroužky bohužel nemaji ,

   • Zuzka napsal:

    Díky za odpověď, pro mě je nejdůležitější, že jsou paní učitelky hodné, když někdy zaslechnu, jak se někde některé chovají, tak se těšíme k zápisu s snad se dostaneme,min.rok byl nápor slušný:-(

   • Simona Bierhausová, ředitelka MŠ napsal:

    Nemáme kroužky, máme spoustu aktivit nad rámec standardního vzdělávacího programu, které probíhají v průběhu celého dne, jsou velmi různorodé a jsou zdarma. ,,KROUŽEK” má asi magickou moc, ale věřte, že pro děti jsou tyto sportovní, výtvarné, hudební, ale taky pracovní aktivity šité přesně na míru potřeb a požadavků dané skupiny, právě ve chvíli, kdy děti ta určitá věc právě zajímá a baví mnohem přínosnější.

  • Simona Bierhausová, ředitelka MŠ napsal:

   Před 3 lety byla Mateřská škola Opava, 17. listopadu sloučena se dvěma dalšími školami: Vaníčkova a Jateční. Za ty „jen“ 3 roky prošla škola mnoha obměnami. Změnila se struktura vzdělávání dětí, které je dáno školním vzdělávacím programem a na základě hodnocení ČŠI na vysoké odborné úrovni a také materiálního zázemí školy. Přesto, že budovy škol na ul. 17. listopadu 6 a Vaníčkova 39 jsou značně zastaralé, interiér se postupně mění.
   Na pracovišti 17. listopadu 6 proběhla rekonstrukce osvětlení, byly vyměněny části podlahových krytin, střešní krytina, částečně obnoveno sociální zřízení, z bývalé vývařovny byla zrekonstruována a vybavena VII. třída, byla rekonstruována výdejna stravy, částečně byly dovybaveny třídy učebními pomůckami a hračkami. Byl zpracován projekt obnovy zahrady, který, jak doufáme, bude brzy realizován.
   Na pracovišti Vaníčkova 39, bylo obměněno osvětlení části školy, opravena střecha, částečně opraveny umývárny dětí, rekonstruována spojovací chodba mezi budovami, byly dovybaveny třídy učebními pomůckami a hračkami, postupně je opravována a vybavována zahrada.
   Na pracovišti Jateční 10 proběhla částečná revitalizace zahrady, byly opraveny a obměněny herní prvky, interiér tříd je dle potřeby inovován. To vše ve spolupráci se zřizovatelem, s ohledem na možnosti a finanční zdroje mateřské školy a za účasti sponzorů a klubu rodičů. Snažíme se, aby prostředí, ve kterém děti tráví svůj čas bylo kreativní a podnětné.
   Předškolní vzdělávání má zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení a usnadňovat jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet rozumovou stránku dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj
   a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa
   a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních
   a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. První zkušenosti z dětství vytvářejí základ pro veškeré následující učení. Položí-li se pevné základy vzdělávání v raném dětství, další učení, které pak s vysokou pravděpodobností bude pokračovat po celý život, je účinnější. V mateřské škole je uplatňována jak vlastní iniciativa dítěte při plánování aktivit, které dávají dětem možnost se poznávat v různých situacích, učit se spolu souhlasit nebo nesouhlasit, tak vyváženě činnosti řízené a plánované učitelkou, které usměrňují
   a ovlivňují sebekontrolu a sebekázeň, rozvíjejí a upevňují základní volní vlastnosti a motivují k dalším aktivitám.
   Naše mateřská škola do svého programu zařazuje aktivity dané školním vzdělávacím programem (do kterého je možné kdykoli nahlédnout přímo ve škole nebo na webu školy: http://www.ms-opava.cz) a také mnohé specificky zaměřené činnosti, jako jsou: prevence vadné výslovnosti, grafomotorická cvičení, činnosti vedoucí k předčtenářské a předmatematické gramotnosti, propedeutika psaní, zdravé foukání, základy angličtiny. Děti tvoří z keramické hlíny, malují, tvoří loutky kašírováním (se svými pracemi se zúčastňují soutěží, ve kterých jsou velmi úspěšné), bubnují na africké bubny nebo hrají divadlo. Všechny aktivity jsou zařazovány v průběhu celého dne. To, co se dá nazývat KROUŽKEM, dělají děti v naší mateřské škole běžně, každý den a zdarma. Dále probíhají kurzy plavecké školy
   a lyžování, děti navštěvují saunu, solnou jeskyni, pracují s keramickou hlínou, absolvují divadelní představení, chodí na koncerty, výstavy, jezdí na výlety, škola pořádá zábavné akce: kanysterapie, seznámení s dravci, Den dětí, Den matek, vánoční besídky, vánoční
   a velikonoční dílničky, zimní a letní sportovní olympiády. Jsou pořádány odborné besedy pro rodiče školáků. Na akce, které škola pořádá ve spolupráci s klubem rodičů, jsou po dohodě
   s nimi zvány agentury a divadélka. Mnoho zábavných akcí pořádá klub rodičů: např. lampionový průvod, pouštění draků, nadílky.
   Je snahou každé učitelky zajistit již výše zmíněný rozsah činností, ale také psychickou pohodu a bezpečnost dětí. Reagují na odlišná rodinná zázemí a prostředí, potřeby dětí
   a požadavky zákonných zástupců, mnohdy velmi časově zaneprázdněných. Učitelky musí být odborníky ve svém oboru, mít přehled o dětských nemocech, znát dětská trápení a radosti. Zamyslíme-li se nad rozsahem působnosti, pak jsou také v roli komunikátora, diagnostika, prognostika, motivátora, kontrolora, hodnotitele, organizátora, vůdce, obhájce práv dítěte
   a ochránce dítěte, poradce, spoluúčastníka her a činností, pomocníka, pečovatele partnera ve hře, pomocníka při sebeobsluze dítěte, cvičitelky, kontrolora, evaluátora, jsou kamarádkami, důvěrníky, dramatiky, hudebníky, výtvarníky, estéty, ekology, environmentálními odborníky, terapeuty.
   Jsem přesvědčena, že aby učitelky mateřské školy toto zvládly a byly milé, přívětivé, ochotné a pohotové ve svých reakcích, dokázaly zaujmout a také usměrnit děti bez použití žákovské knížky, musí být jejich odhodlání a pracovní nasazení velmi vysoké. Pracují bez jediné přestávky, velkou část dne jsou s dětmi samy – překrývají se s další učitelkou pouze určitou část pracovní doby. Nemohou děti vypnout a odskočit si. Po této přímé práci s dětmi vyplňují diagnostické listy, statistiky, třídní dokumentaci, každodenní hodnocení, chystají učební pomůcky na další den a uklízejí ty stávající, volí vhodné metody a formy práce, vymýšlejí činnosti, kterými plnou třídu dětí nejen zaujmou a zabaví, protože nutit k něčemu je nepřípustné, ale touto plánovanou činností také naplní náročnou vzdělávací povinnost s ohledem na věk a možnosti dětí. Mým názorem je, že pro specifika, rozsah a míru odbornosti, trpělivosti, oddanosti a tolerance, kterou rodiče a široká veřejnost od učitelek MŠ vyžaduje a očekává, je potřeba mít odvahu a zaujetí pro svou práci. Velmi vysoce uznávaným oceněním této odvahy je pak pochopení, pochvala a úsměv rodičů a zákonných zástupců dětí.
   Mateřské školství prochází obdobím změn. Zvyšuje se autonomie a zodpovědnost mateřské školy a pohled zvenčí je mnohdy velmi kritický. Na práci učitelek jsou kladeny stále větší nároky, které vyžadují vysokou míru pracovního nasazení, kreativitu, manažerské dovednosti, znalost legislativních norem a bezpečnostních požadavků a také vysokou míru zodpovědnosti za zdraví a životy dětí.
   Den v mateřské škole začíná v 6.15 a je plný námětů, činností, aktivit, her, pohádek, skákání, běhání, vymýšlení a promýšlení na sebe navazujících slov a zábavných aktivit, které děti zabaví, motivují, mnoho naučí, uklidní a ukonejší a také podpoří v sebeuvědomění
   a chápání vlastní identity. Děti svačí, obědvají, pracují, hrají si, cvičí. Děti jsou akční, nabité energií a hladové po nových zážitcích. Děti jsou přílivem energie, ale také spoustu energie vyžadují. Jsou sobě vlastní a každé je jiné.
   Když den v mateřské škole v 16.30 nebo později skončí, děti se svými rodiči spokojenými, či spokojenými méně, odcházejí……a přáním nás, pedagogů i dalších zaměstnanců mateřské školy je, aby odcházeli s pocitem, že po celý den bylo o jejich děti postaráno s pedagogickou odborností a mateřskou vřelostí.
   Děkuji všem, kteří se přesvědčí, že kvalitu mateřské školy nedělá množství kroužků, mnohdy vedených cizími lektory, ale kvalita, různorodost a odbornost vzdělávání, kreativní prostředí a hlavně laskavý přístup a ochota všech zúčastněných se dohodnout, poradit a pomoci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *