Zápisy do MŠ Frýdek Místek

Zápis dětí do mateřských škol

Vážení rodiče/zákonní zástupci, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek pro celý následující školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 12. května 2015 a ve středu 13. května 2015 od 8:00 do 16:00 hodin. Mateřské školy Chlebovice a Skalice budou zapisovat děti pouze 12. května 2015. Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají jen zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty.

10.02.2015 10:16 Počet zhlédnutí: 676

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

v mateřských školách na těchto místech
ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555

web: www.2zsfm.cz

MŠ FM, Slezská 770 (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Bavlnářská 455)

MŠ FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254

web: www.5zsfm.cz

MŠ FM, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320

web: http://info.skola.liskovec.cz

MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 182
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace

web: www.zschlebovice.cz

MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz

MŠ FM, Skalice 192
MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404

web: www.mspohadkafm.cz

MŠ FM, Třanovského 404 (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)
MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318

web: www.msberuska.cz

MŠ FM, Nad Lipinou 2318 MŠ FM, Olbrachtova 1421
MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790

web: www.mssnezenka.cz

MŠ FM, Josefa Lady 1790

MŠ FM, 8. pěšího pluku 821

MŠ FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141

web: www.msmateridouska.cz

MŠ FM, J. Božana 3141
MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883

web: www.jmyslivecka.cz

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883

MŠ FM, F. Čejky 420

MŠ Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656, příspěvková organizace

web: www.msanenska.cz

MŠ FM, Anenská 656

MŠ FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562

web:www.specskolynadeje.cz

web: http://nadejems.webnode.cz/

MŠ FM, K Hájku 2972

V souladu se školským zákonem se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte do mateřské školy. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Další kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má škola volnou kapacitu.

Bližší informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání zveřejní ředitelé dotčených mateřských škol způsobem v místě obvyklým.

 

 

 

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci), zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek pro celý následující školní rok 2013/2014 proběhne v úterý 14. května a ve středu 15. května 2013 od 8:00 do 16:00 hodin. Mateřské školy Chlebovice a Skalice budou zapisovat děti pouze 14. května 2013. Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají jen zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

v mateřských školách

na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz
FM, Slezská 770 (zde se zapisují děti
i pro MŠ FM, Bavlnářská 455)
FM, Slezská 2011
ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz
web: www.msliskovecka.cz
FM, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz
FM, Lískovec, K Sedlištím 182
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz
FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz
FM, Skalice 192
MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz
FM, Třanovského 404 (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)
MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz
FM, Nad Lipinou 2318
FM, Olbrachtova 1421
MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz
FM, Josefa Lady 1790
FM, 8. pěšího pluku 821
FM, Svatopluka Čecha 170
MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz
FM, J. Božana 3141
MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz
FM, Josefa Myslivečka 1883
FM, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37
MŠ FM, Anenská 656, příspěvková organizace
web: www.msanenska.cz
FM, Anenská 656
FM, Jiřího Trnky 63
ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz
FM, K Hájku 2972

 

V souladu se školským zákonem se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte do mateřské školy. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Další kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Bližší informace zveřejní ředitelé dotčených mateřských škol způsobem v místě obvyklým.

 

Pramen: Bc. Taťána Morysová, MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *