Praha 22

Zápis dětí do MŠ, Praha 22, Za Nadýmačem 927
pro školní rok 2013/2014

Zapisují se děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2013.
Přihlášky a evidenční listy k zápisu dítěte:
a) jsou k vyzvednutí
 v pracovních dnechØ od 19. 4. do 16. 5. 2013 od 6.30-8.00 a od 15.00 do 17.00 hodin v mateřské škole na označených místech,
 v pracovních dnechØ od 19. 4. do 16. 5. 2013 na podatelně ÚMČ Praha 22,
b) jsou ke stažení
 Øod 19. 4. do 16. 5. 2013 na webových stránkách mateřské školy a ÚMČ Praha 22 (www.praha22.cz, www.msuhrineves.cz),
c) se vyplněné odevzdávají
 Ø15. 5. a 16. 5. 2013 od 13.00 do 17.00 hodin do mateřské školy.
Přihlášku a evidenční list odevzdává jeden z rodičů nebo ze zákonných zástupců dítěte, který s sebou přinese:
– rodný list dítěte,
– průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce, který podává přihlášku,
– potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (z evidence obyvatelstva – odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 22). Potvrzení o trvalém bydlišti nemusí předkládat rodiče-žadatelé, jejichž dítě nebylo přijato při zápisu ve školním roce 2012/2013.
Pořadí odevzdání přihlášky nemá vliv na přijetí dítěte.
Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna v budově školy a na webových stránkách http://www.msuhrineves.cz.

Zápis dětí do MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 pro školní rok 2013 / 2014

Zápis dětí do MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
pro školní rok 2013/2014

Zapisují se děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2013.
Přihlášky a evidenční listy k zápisu dítěte:
a) jsou k vyzvednutí
 v pracovních dnechØ od 19. 4. do 16. 5. 2013 od 6.30-8.00 a od 15.00 do 17.00 hodin v mateřské škole na označených místech,
 v pracovních dnechØ od 19. 4. do 16. 5. 2013 na podatelně ÚMČ Praha 22,
b) jsou ke stažení
 Øod 19. 4. do 16. 5. 2013 na webových stránkách mateřské školy a ÚMČ Praha 22 (www.praha22.cz, www.msuhrineves.cz),
c) se vyplněné odevzdávají
 Ø15. 5. a 16. 5. 2013 od 13.00 do 17.00 hodin do mateřské školy.
Přihlášku a evidenční list odevzdává jeden z rodičů nebo ze zákonných zástupců dítěte, který s sebou přinese:
– rodný list dítěte,
– průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce, který podává přihlášku,
– potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (z evidence obyvatelstva – odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 22). Potvrzení o trvalém bydlišti nemusí předkládat rodiče-žadatelé, jejichž dítě nebylo přijato při zápisu ve školním roce 2012/2013.
Pořadí odevzdání přihlášky nemá vliv na přijetí dítěte.
Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna v budově školy a na webových stránkách http://www.msuhrineves.cz.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *