Bruntál

Vyhlášení zápisů do mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál

Po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016, tj. s nástupem od 1. 9. 2015, uskuteční v mateřských školách ve stejném termínu, a to ve středu a ve čtvrtek 25. – 26. 3. 2015 od 10:00 do 15:00 hod.


 Místa konání zápisů
 • Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
 • Mateřská škola Bruntál, Okružní 23
 • Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9
 • Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21
 • Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3

  Vzhledem k omezeným kapacitám mateřských škol budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem na území města Bruntálu, městské části Kunov.

 Přijímání dětí bez trvalého pobytu a dětí mladších 3 let, tj. narozené nejpozději do 30. 8. 2013, se nevylučuje.

Doklady nutné při zápisu

občanský průkaz rodiče, zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zápisy dětí do mateřských škol 2013

Ve dnech 21.05.2012 – 22.05.2012 v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. se uskuteční zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na místo trvalého pobytu dítěte*) – § 34 odst. 4 z. 561/2004 Sb.
 2. Děti s trvalým pobytem na území města Bruntál a městské části Kunov.
 3. Děti zaměstnaných rodičů.
 4. Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce.
 5. Sourozenec v mateřské škole.
 6. Ostatní děti.

 

Komentář

 • bod 1. se týká všech dětí
 • bod 2. se týká pouze dětí s trvalým pobytem na území města Bruntál
 • bod 3. až 6. se týká dětí bez trvalého pobytu na území města Bruntál

 

Ve všech bodech se předpokládá, že budou přijímány z pravidla děti, které v daném školním roce dovrší věku 3 let.

 

*) Za dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je nutné považovat dítě, které by v souladu s § 36 odst. 3 školského zákona mělo zahájit povinnou školní docházku ve školním roce následujícím po školním roce, pro který je k předškolnímu vzdělávání přijímáno, a dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 nebo 3 školského zákona. Právo dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání se vztahuje pouze na přijímání pro následující školní rok za podmínek stanovených § 34 odst. 2 až 4 školského zákona. Pokud takové dítě požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu daného školního roku, postupuje se podle § 34 odst. 7 školského zákona, neboť naplnění práva na předškolní přijetí i v průběhu daného školního roku by nebylo z objektivních důvodů možné.

 

§ 34 odst. 7 – komentář

„Výslovně se umožňuje přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, tedy mimo dobu pro podání žádostí stanovenou v souladu s § 34 odst. 2 školského zákona. I v takovém případě je však nezbytné dodržet zákonné podmínky stanovené v § 34 odst. 5 a 6 školského zákona. Na přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku však není právní nárok“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *